Συλλογές
Τίτλος Η θεωρία των "Two-level games" στις διεθνείς διαπραγματεύσεις : η περίπτωση της Γαλλίας στις διαπραγματεύσεις για την ΟΝΕ
Δημιουργός Σαπουνάκη, Χριστίνα
Συντελεστής Μπλαβούκος, Σπυρίδων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 44σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ με κατεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική
Λέξη κλειδί Γαλλία
Διεθνείς διαπραγματεύσεις
Οικονομική και νομισματική ένωση
Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Ημερομηνία έκδοσης 07-2013