Συλλογές
Τίτλος Η έννοια της κρατικής ενίσχυσης σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ένωσης
Δημιουργός Κέντρου, Ευδοκία Σ.
Συντελεστής Καρύδης, Γεώργιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 52σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ με κατεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική
Λέξη κλειδί Δικαστήριο ΕΚ
Ευρωπαϊκή Ενωση
Κρατικές ενισχύσεις
Ελεύθερη αγορά
Ανταγωνισμός
Ημερομηνία έκδοσης 01-2013