Συλλογές
Τίτλος Προοπτικές ανάπτυξης αερομεταφορών μεταξύ Ελλάδας και Βαλκανίων στα πλαίσια του κοινού ευρωπαϊκού αεροπορικού χώρου
Εναλλακτικός τίτλος η περίπτωση της Βουλγαρίας και Ρουμανίας
Δημιουργός Καραχρήστος, Λουκάς
Συντελεστής Παπαθεοδώρου, Ανδρέας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 98σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Εναέριες μεταφορές
Αερογραμμή
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Ευρωπαϊκή Ενωση
Ελλάδα
Βαλκάνια
Βουλγαρία
Ρουμανία
Ημερομηνία έκδοσης 01-2006