Συλλογές
Τίτλος Empirical microstructure analysis of the system of SETS of the London stock exchange
Δημιουργός Kouki, Amairisa
Συντελεστής Skouras, Spyros
Athens University of Economics and Business, Department of International European Economic Studies
Εκδότης Athens University of Economics and Business
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 101p.
Γλώσσα en
Περίληψη Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of International and European Economic Studies
Λέξη κλειδί Financial market
Trade
Market
Financial economics
Exchange
Prices
Risk
United Kingdom
Ημερομηνία έκδοσης 01-2007