Συλλογές
Τίτλος Η ανάλυση και η ερμηνεία της νέας κεφαλαιακής επάρκειας BASEL II στον χρηματοπιστωτικό τομέα
Δημιουργός Δαφνής, Αναστάσιος Γ.
Συντελεστής Τοπάλογλου, Νικόλαος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 318σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στη Διεθνή Οικονομική και Χρηματοδοτική, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Κεφάλαιο
Κεφαλαιαγορά
Χρηματοπιστωτική πολιτική
Πιστωτικό ίδρυμα
Διπλωματική εργασία
Ημερομηνία έκδοσης 2009