Συλλογές
Τίτλος Διαδικτυακή ψηφιακή ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη : μελέτη, σχεδίαση και πιλοτική ανάπτυξη εφαρμογής
Δημιουργός Τζωάννος, Ευστράτιος Π.
Συντελεστής Παπαθανασίου, Ελευθέριος Α.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 134σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΒΑ)
Λέξη κλειδί Βάση δεδομένων
Βιβλιοθήκη
Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη
Internet
Χρήστης πληροφορίας
Διάδοση πληροφοριών
Πρόσβαση στην πληροφορία
Ανταγωνισμός
Σχεδίαση με τη βοήθεια υπολογιστή
Έλεγχος ποιότητας
Μάρκετινγκ
Αποδοτικότητα
Συντήρηση
Γλώσσα προγραμματισμού
Ημερομηνία έκδοσης 2006