Συλλογές
Τίτλος Η είσοδος της Κίνας στον Π.Ο.Ε και πως επηρεάζεται ο ανταγωνισμός
Δημιουργός Γκυρίνη, Άννα
Συντελεστής Μούτος, Θωμάς
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 58σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Οικονομία
Διεθνής οικονομία
Διεθνές εμπόριο
Διεθνής ανταγωνισμός
Οικονομική ανάπτυξη
Ανταγωνισμός
Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου
Κίνα
Ημερομηνία έκδοσης 01-2011