Συλλογές
Τίτλος Μοντέλα χρηματοδότησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα κράτη μέλη της Ε.Ε.
Δημιουργός Δημητρόπουλος, Χρήστος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τσακλόγλου, Πάνος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 52σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Χρηματοδότηση
Δημόσια εκπαίδευση
Εκπαίδευση
Ανώτατη εκπαίδευση
Ιδιωτική εκπαίδευση
Φοίτηση
Δαπάνη
Δημόσια δαπάνη
Διπλωματική εργασία
Ημερομηνία έκδοσης 2009