Συλλογές
Τίτλος Αμοιβαία κεφάλαια
Εναλλακτικός τίτλος ένας Έλληνας επενδυτής συγκρίνει, αξιολογεί και επιλέγει
Δημιουργός Μαστρογιάννης, Γεώργιος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Καραθανάσης, Γεώργιος Α.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 107σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MBA)
Λέξη κλειδί Χρηματιστική αγορά
Διαμόρφωση τιμών χρηματιστηριακών τίτλων
Χρηματοοικονομική ζημία
Χρηματαγορά
Επενδυτικό κόστος
Πιστωτικοί τίτλοι
Τοποθέτηση κεφαλαίων
Εισόδημα επένδυσης
Εγγύηση των επενδύσεων
Επενδύσεις
Ημερομηνία έκδοσης 09-2000