Συλλογές
Τίτλος Ποιοτικοί επιχειρησιακοί παράγοντες και αριθμοδείκτες
Δημιουργός Θηραίος, Δημήτρης Σ.
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Κοέν, Σάνδρα
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 287σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
Λέξη κλειδί Διοίκηση προσωπικού
Στατιστική
Ερευνα και ανάπτυξη
Οργανοδιοικητική
Οργανοδιοικητική τεχνική
Μάρκετινγκ
Πολιτική της επιχείρησης
Δραστηριότητα της επιχείρησης
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Συγχώνευση επιχειρήσεων
Διαφήμιση
Καινοτομία
Διοίκηση επιχειρήσεων
Ημερομηνία έκδοσης 2003