Συλλογές
Τίτλος Διοίκηση αναδυόμενης υπερεθνικής εταιρίας
Εναλλακτικός τίτλος η περίπτωση της "Ελληνικά Πετρέλαια"
Δημιουργός Σουσούνης, Γεώργιος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Μπουραντάς, Δημήτρης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 175σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MBA)
Λέξη κλειδί Πετρελαιοβιομηχανία
Οργανοδιοικητική τεχνική
Βιομηχανική επιχείρηση
Δραστηριότητα της επιχείρησης
Δομή της επιχείρησης
Πολυεθνική επιχείρηση
Διεθνική επιχείρηση
Οργανοδιοικητική
Πολιτική της επιχείρησης
Διοίκηση επιχειρήσεων
Ημερομηνία έκδοσης 2003