Συλλογές
Τίτλος Προσέλκυση & επιλογή προσωπικού
Εναλλακτικός τίτλος μελέτη περίπτωσης σε μία ελληνική επιχείρηση
Δημιουργός Μποτσιφάρας, Ιωάννης
Συντελεστής Χυτήρης, Λεωνίδας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 75σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MBA)
Λέξη κλειδί Στέλεχος επιχείρησης
Αξιολόγηση προσωπικού
Διοίκηση προσωπικού
Προσωπικό
Επιχείρηση
Ημερομηνία έκδοσης 07-2005