Συλλογές
Τίτλος Διεθνή λογιστικά πρότυπα
Εναλλακτικός τίτλος η εφαρμογή τους στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο και η διαφοροποίηση τους από το ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο
Δημιουργός Κατελανή, Ανθή
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 228σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
Λέξη κλειδί Ζημία
Χρηματοδοτική μίσθωση
Φόρος εισοδήματος
Ισολογισμός
Λογιστική
Διεθνές πρότυπο
Τράπεζα
Λογιστικό σύστημα
Τυποποιημένο λογιστικό σύστημα
Ημερομηνία έκδοσης 09-2006