Συλλογές
Τίτλος Εκπαιδευτικές ανάγκες στελεχών : διοικητικοί ρόλοι,απαιτούμενες δεξιότητες και μέθοδοι ανάπτυξης και εκπαίδευσης
Δημιουργός Λαδόπουλος, Ιορδάνης
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Γεωργόπουλος, Άρης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 132σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Λέξη κλειδί Επαγγελματική εξέλιξη
Αξιολόγηση προσωπικού
Εκπαίδευση
Διοικητικός κλάδος
Διοίκηση επιχειρήσεων
Διεύθυνση επιχείρησης
Επαγγελματική εκπαίδευση
Σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων
Κατάρτιση των εργαζομένων
Διοίκηση προσωπικού
Οργανοδιοικητική
Στέλεχος επιχείρησης
Ημερομηνία έκδοσης 11-2009