Συλλογές
Τίτλος Συγχωνεύσεις/εξαγορές
Εναλλακτικός τίτλος ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα (η περίπτωση των τραπεζών Εθνικής και Κτηματικής)
Δημιουργός Κούλη, Μαρία
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Μπουραντάς, Δημήτρης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 184σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MBA)
Λέξη κλειδί Διευθυντής επιχείρησης
Πολιτική της επιχείρησης
Τεχνολογική αλλαγή
Οργανοδιοικητική
Οργανοδιοικητική τεχνική
Διοίκηση προσωπικού
Συμμετοχή των εργαζομένων
Οικονομική συνεργασία
Τράπεζα
Συγχώνευση επιχειρήσεων
Ημερομηνία έκδοσης 2001