Συλλογές
Τίτλος Μερισματική πολιτική ελληνικών εταιρειών
Εναλλακτικός τίτλος θεωρία και πράξη
Δημιουργός Πασσάς, Εμμανουήλ
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Καραθανάσης, Γεώργιος Α.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 93σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Λέξη κλειδί Επιχείρηση
Διοίκηση επιχειρήσεων
Κεφαλαιαγορά
Εταιρία
Οικονομικές επιστήμες
Κέρδος
Ημερομηνία έκδοσης 09-2005