Συλλογές
Τίτλος Πρόγραμμα internal marketing κεντροποίησης στεγαστικών δανείων της Alpha Bank
Δημιουργός Καραθανάση, Μαρία
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 99σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη
Λέξη κλειδί Δανειοληψία
Marketing
Στέγαση
Χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Εμπορική τράπεζα
Ιδιωτική τράπεζα
Ημερομηνία έκδοσης 2005