Συλλογές
Τίτλος Πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα
Εναλλακτικός τίτλος ο βαθμός συμφωνίας με την μητρική εταιρεία και ο ρόλος της ελληνικής επιχειρηματικής κουλτούρας
Δημιουργός Σκάκος, Γεώργιος Β.
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Χυτήρης, Λεωνίδας
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 113σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
Λέξη κλειδί Δομή της επιχείρησης
Πολιτική της επιχείρησης
Στατιστική
Δειγματοληψία
Ελλάδα
Διοίκηση προσωπικού
Ημερομηνία έκδοσης 09-2006