Συλλογές
Τίτλος Stock index options : ένα νέο προϊόν στο Ελληνικό χρηματιστήριο. Εμπειρία από ξένα χρηματιστήρια
Δημιουργός Βλάσσης, Παναγιώτης Α.
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διαμάντης, Παναγιώτης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 130σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Στο τέλος της εργασίας παρατίθεται παράρτημα με τις εξής ενότητες: Ι. Σύνθεση του δείκτη S & P 100 του χρηματιστηρίου του Σικάγο ΙΙ. Νομοθεσία της χρηματιστηριακής αγοράς παραγώγων (Νόμος 2553) ΙΙΙ. Γλωσσάρι
Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ
Λέξη κλειδί Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου
Κερδοσκοπικά κεφάλαια
Χρηματιστική αγορά
Χρηματιστήριο αξιών
Επενδύσεις
Εταιρία επενδύσεων
Κεφάλαιο κίνησης
Μετοχή
Δείκτης τιμών
Ημερομηνία έκδοσης 09-1998