Συλλογές
Τίτλος Ανάλυση και αποτίμηση εταιριών
Δημιουργός Τόλιας, Δημήτριος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 250σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MBA)
Λέξη κλειδί Διαμόρφωση τιμών χρηματιστηριακών τίτλων
Μετοχή
Δραστηριότητα της επιχείρησης
Κεφαλαιουχική εταιρία
Εταιρία επενδύσεων
Χρηματιστήριο αξιών
Χρηματιστική αγορά
Επιχείρηση
Πολιτική της επιχείρησης
Τιμές αξιών
Χρηματιστηριακές εργασίες
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Δημοσιονομική ανάλυση
Ανάλυση κόστους-ωφέλειας
Ημερομηνία έκδοσης 1999