Συλλογές
Τίτλος Σύγκριση νευρωνικών και οικονομετρικών μοντέλων πρόβλεψης στο Χ.Α.Α.
Δημιουργός Φλωριός, Γρηγόρης
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διαμάντης, Παναγιώτης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 103σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MBA)
Λέξη κλειδί Οργανοδιοικητική τεχνική
Σύστημα διοικητικής πληροφόρησης
Δίκτυο διαβίβασης
Τεχνητή νοημοσύνη
Οικονομικό υπόδειγμα
Προοπτικές
Οικονομική πρόβλεψη
Χρηματιστήριο αξιών
Ημερομηνία έκδοσης 09-2000