Συλλογές
Τίτλος Οργάνωση και πολιτικές των διευθύνσεων πληροφορικής στις ελληνικές επιχειρήσεις
Δημιουργός Ζούρα, Άννα
Συντελεστής Νικολόπουλος, Ανδρέας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 104σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MBA)
Λέξη κλειδί Διοίκηση επιχειρήσεων
Οργανοδιοικητική
Σύστημα πληροφορικής
Σύστημα διοικητικής πληροφόρησης
Οργανοδιοικητική τεχνική
Πολιτική της επιχείρησης
Τεχνολογία των πληροφοριών
Νέες τεχνολογίες
Ημερομηνία έκδοσης 09-2000