Συλλογές
Τίτλος Το crisis communication στις εταιρίες του κλάδου των τροφίμων της ελληνικής πραγματικότητας
Δημιουργός Κολυβά, Άννα
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Βεντούρα - Νεοκοσμίδη, Ζωή
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 111σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MBA)
Λέξη κλειδί Πολιτική της επικοινωνίας
Πολιτική της επιχείρησης
Εκτέλεση προγράμματος
Διοίκηση επιχειρήσεων
Οργανοδιοικητική
Σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης
Δημόσιες σχέσεις
Οργανοδιοικητική τεχνική
Οργανοδιοικητικός έλεγχος
Βιομηχανία τροφίμων
Ημερομηνία έκδοσης 09-2003