Συλλογές
Τίτλος Αξιολόγηση εκπαιδευτικών διαδικασιών στους επιχειρηματικούς οργανισμούς ανάπτυξης λογισμικού βάση της καμπύλης μάθησης και της κοστολόγησης κατά δραστηριότητες
Δημιουργός Βλησμάς, Ορέστης
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Βενιέρης, Γεώργιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 98σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Λέξη κλειδί Ανάλυση κόστους-ωφέλειας
Κόστος της εκπαίδευσης
Λογισμικό
Αξιολόγηση σχεδίου
Επαγγελματική εκπαίδευση
Διοίκηση επιχειρήσεων
Εκπαιδευτικά προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
Οργανοδιοικητική
Διοίκηση προσωπικού
Ημερομηνία έκδοσης 2001