Συλλογές
Τίτλος Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού σε περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων
Δημιουργός Νταβλαμάνου, Αντιγόνη - Αναστασία
Συντελεστής Νικάνδρου, Ειρήνη
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 110σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Λέξη κλειδί Μελέτη της εργασίας
Διοίκηση προσωπικού
Εργασιακό περιβάλλον
Συγχώνευση επιχειρήσεων
Ημερομηνία έκδοσης 12-2005