Συλλογές
Τίτλος Ευκαιρίες arbitrage στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων
Δημιουργός Αγγελίδης, Ιωάννης
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Βασιλείου, Δημήτριος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 105σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MBA)
Λέξη κλειδί Χρηματιστήριο αξιών
Χρηματιστηριακή αξία
Arbitrage
Χρηματιστική αγορά
Τιμές αξιών
Κινητές αξίες
Εκδοση αξιών
Διαμόρφωση τιμών χρηματιστηριακών τίτλων
Τοποθέτηση κεφαλαίων
Ημερομηνία έκδοσης 09-2003