Συλλογές
Τίτλος Το πληροφοριακό περιεχόμενο των λογιστικών καταστάσεων
Εναλλακτικός τίτλος θεωρητική και εμπειρική έρευνα από την πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην Ελλάδα
Δημιουργός Νάστος, Βασίλειος Γ.
Συντελεστής Ζήσης, Βασίλειος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 107σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
Λέξη κλειδί Λογιστική
Διεθνές πρότυπο
Μετοχή
Κέρδος
Ερευνα
Ημερομηνία έκδοσης 09-2006