Συλλογές
Τίτλος Η συνέντευξη ως μέθοδος επιλογής προσωπικού και ο τρόπος χρήσης της από τις επιχειρήσεις στον Ελλαδικό χώρο
Δημιουργός Ρουμπής, Δημήτριος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Νικολάου, Ιωάννης
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 196σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Λέξη κλειδί Επιχείρηση
Αξιολόγηση προσωπικού
Προσωπικό
Ζήτηση εργασίας
Ημερομηνία έκδοσης 12-2005