Συλλογές
Τίτλος Φορολόγηση παραγώγων προϊόντων
Δημιουργός Πλατίτσας, Αργύρης
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Γεωργούτσος, Δημήτριος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 72σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για Στελέχη
Λέξη κλειδί Εισόδημα επένδυσης
Φορολογικό δίκαιο
Δίκαιο
Θεσμική δομή
Χρηματιστική αγορά
Κινητές αξίες
Μετοχή
Ομολογία
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Φορολογία
Ημερομηνία έκδοσης 02-2000