Συλλογές
Τίτλος Η μέθοδος της προσομοίωσης στον υπολογισμό του VAR με εφαρμογή στο ελληνικό χρηματιστήριο
Δημιουργός Αναγνωστοπούλου, Σοφία
Συντελεστής Επίσκοπος, Αθανάσιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 113σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Λογιστική για Στελέχη
Λέξη κλειδί Χρηματοπιστωτικές στατιστικές
Δημοσιονομική ανάλυση
Μετοχή
Χρηματοοικονομική ζημία
Χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Χρηματιστήριο αξιών
Οργανοδιοικητική τεχνική
Χρηματιστική αγορά
Διαμόρφωση τιμών χρηματιστηριακών τίτλων
Ημερομηνία έκδοσης 04-2001