Συλλογές
Τίτλος Εξαγορές και συγχωνεύσεις
Εναλλακτικός τίτλος ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα
Δημιουργός Σακελλαρίδου, Νίκη
Συντελεστής Παπαδάκης, Βασίλειος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 135σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
Λέξη κλειδί Συγχώνευση επιχειρήσεων
Οικονομική συγκέντρωση
Οργανοδιοικητική
Οργανοδιοικητική τεχνική
Σύστημα διοικητικής πληροφόρησης
Πολιτική της επικοινωνίας
Πολιτική του ανταγωνισμού
Πολιτική της επιχείρησης
Εργατικό δυναμικό
Μέγεθος της επιχείρησης
Μονοπώλιο πληροφοριών
Ημερομηνία έκδοσης 09-2002