Συλλογές
Τίτλος Τα παράγωγα προϊόντα και η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων
Δημιουργός Τσιμαράτου, Ελένη
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Γαλιάτσος, Κωνσταντίνος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 103σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για Στελέχη
Λέξη κλειδί Δημοσιονομική ανάλυση
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Προθεσμιακή αγορά
Χρηματιστήριο αξιών
Χρηματιστική αγορά
Χρηματιστηριακή αξία
Διαμορφωση τιμών χρηματιστηριακών τίτλων
Θεσμική δομή
Χρηματικές συναλλαγές
Ημερομηνία έκδοσης 02-2000