Συλλογές
Τίτλος Το κύρος του τραπεζικού αναδόχου και η απόδοση των αρχικών προσφορών χρεογράφων
Δημιουργός Προκοβά, Δήμητρα Δανάη
Συντελεστής Γαλιάτσος, Κωνσταντίνος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 80σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για Στελέχη
Λέξη κλειδί Εισόδημα επένδυσης
Κεφαλαιαγορά
Τράπεζα
Ανάδοχος
Θεσμική δομή
Χρηματικές συναλλαγές
Κινητές αξίες
Διαμόρφωση τιμών χρηματιστηριακών τίτλων
Χρηματιστική αγορά
Χρηματιστήριο αξιών
Χρηματαγορά
Ημερομηνία έκδοσης 02-2000