Συλλογές
Τίτλος Αποτίμηση εταιρειών
Εναλλακτικός τίτλος η σημασία της διάσπασης των κερδών και των ιδίων κεφαλαίων στα συστατικά τους μέρη
Δημιουργός Νεάρχου, Δέσποινα
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Χέβας, Δημοσθένης Λ.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 244σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MBA)
Λέξη κλειδί Λογιστική
Κεφαλαιαγορά
Κεφαλαιουχική εταιρία
Ημερομηνία έκδοσης 06-2005