Συλλογές
Τίτλος Σχεδιασμός, υλοποίηση και οργανωσιακές επιπτώσεις ERP έργων, μελέτη της περίπτωσης SAP R/3 στην εταιρεία Τσιμέντα ΤΙΤΑΝ Α. Ε.
Δημιουργός Παράσχος, Γιάννης
Συντελεστής Μυλωνόπουλος, Νίκος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 118σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη
Λέξη κλειδί Αξιολόγηση σχεδίου
Ανάλυση συστημάτων
Σχεδιασμός συστημάτων
Λήψη απόφασης
Βιομηχανία
Τσιμέντο
Σύστημα πληροφόρησης
Σύστημα πληροφορικής
Σύστημα διοικητικής πληροφόρησης
Οργανοδιοικητική τεχνική
Οργανοδιοικητικός προγραμματισμός
Οργανοδιοικητική
Διοίκηση επιχειρήσεων
Ημερομηνία έκδοσης 2000