Συλλογές
Τίτλος Ανάλυση της μεταβλητότητας στην αποτίμηση options με μεθόδους προσομοίωσης
Δημιουργός Κακαλετρής, Κυριάκος
Συντελεστής Κατσουλάκος, Ιωάννης
Δελλαπόρτας, Πέτρος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 94σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Οικονομικό υπόδειγμα
Οργανοδιοικητική τεχνική
Χρηματιστηριακή αξία
Μετοχή
Χρηματιστήριο αξιών
Χρηματιστική αγορά
Χρηματοπιστωτικές στατιστικές
Ημερομηνία έκδοσης 11-2002