Συλλογές
Τίτλος Περιφερειακή σύγκλιση στην Ελλάδα
Δημιουργός Μιχαλόπουλος, Στυλιανός
Συντελεστής Κολλίντζας, Τρύφων
Τσιώνας, Ευθύμιος Γ.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 63σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν
Οικονομικά μεγέθη
Οικονομικό υπόδειγμα
Οικονομική ανάλυση
Εισοδηματική πολιτική
Κατανομή του πλούτου
Περιφερειακή πολιτική
Περιφεριακή ανάπτυξη
Ελλάδα
Ελλάδα περιφέρειες
Περιφερειακή ολοκλήρωση
Ημερομηνία έκδοσης 07-2002