Συλλογές
Τίτλος Δραστηριότητες εκτός ισολογισμού και μόχλευση
Δημιουργός Καραδήμα, Αγγελική
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Επίσκοπος, Αθανάσιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 82σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Κίνηση κεφαλαίων
Ισολογισμός
Τραπεζικό σύστημα
Ημερομηνία έκδοσης 01-2005