Συλλογές
Τίτλος Ασφάλεια πληροφοριών σε περιβάλλοντα διαφορετικής κουλτούρας
Δημιουργός Πετροπούλου, Φωτεινή Φ.
Συντελεστής Κιουντούζης, Ευάγγελος
Γκρίτζαλης, Δημήτριος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 143σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Η παρούσα εργασία αφορά την ασφάλεια πληροφοριών σε σχέση με το κοινωνικό περιβάλλον, την κοινή συναίνεση και κοινωνικά - ηθικά ζητήματα. Περιλαμβάνει ακόμη την ηθική και την κουλτούρα στο πεδίο της πληροφορικής, εφαρμογή σε ιατρικά πληροφοριακά συστήματα και σε νομοθεσίες προστασίας ατομικών δεδομένων.
Λέξη κλειδί Πληροφορική
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Τεχνολογία των πληροφοριών
Προστασία δεδομένων
Τομέας της επικοινωνίας
Ανάλυση πληροφοριών
Ηθική
Ατομικά δικαιώματα
Ημερομηνία έκδοσης 01-1998