Συλλογές
Τίτλος Εκτίμηση πιθανότητας πτώχευσης με τη χρήση λογιστικού μοντέλου
Δημιουργός Σαραντοπούλου, Ελένη
Συντελεστής Τζαβαλής, Ηλίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Βρόντος, Ιωάννης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 89σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Δανειοδότηση
Ζημία
Πτώχευση
Λογιστικό σύστημα
Πίστη
Ημερομηνία έκδοσης 12-2006
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/