Συλλογές
Τίτλος Τιμολόγηση καυσίμων στην Ελληνική αγορά και συγκριτική μελέτη με την Ευρωπαϊκή
Δημιουργός Μακρά, Αναστασία
Συντελεστής Ζαχαριάς, Ελευθέριος
Γάτσιος, Κωνσταντίνος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 169σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Πετρέλαιο
Αποθέματα
Οικονομία
Καύσιμα
Χρηματοοικονομική διαχείριση
Ελλάδα
Αγορά
Πώληση
Παραγωγή πετρελαίου
Ημερομηνία έκδοσης 01-2008