Συλλογές
Τίτλος Η αγορά πετρελαίου στην Ελλάδα με έμφαση στις συγχωνεύσεις και εξαγορές και σε θέματα ανταγωνισμού
Δημιουργός Βαΐου, Χαράλαμπος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Βλάχου, Ανδριάνα
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 164σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Εξαγωγές
Ελλάδα
Λιανικό εμπόριο
Τιμολόγηση
Ανταγωνισμός
Νόμος-πλαίσιο
Αγορά
Διεθνής αγορά
Πετρέλαιο
Πετρελαιϊκή πολιτική
Συγχώνευση επιχειρήσεων
Ημερομηνία έκδοσης 01-2008