Συλλογές
Τίτλος Έρευνα επιπέδου μέτρων ασφάλειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων στις ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς
Δημιουργός Παπανάκος, Χρύσανθος Π.
Συντελεστής Κάτσικας, Σωκράτης
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 176σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Πληροφορική
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Επεξεργασία δεδομένων
Σχεδιασμός συστημάτων
Σύστημα πληροφόρησης
Σύστημα επικοινωνίας
Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων
Προστασία δεδομένων
Ημερομηνία έκδοσης 01-1998