Συλλογές
Τίτλος Ανάκτηση οικονομικών κειμένων
Δημιουργός Χαλκιαδάκης, Γεώργιος
Συντελεστής Καλαμπούκης, Θεόδωρος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 157σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Συλλογή δεδομένων
Πρόσβαση στην πληροφορία
Αποθήκευση δεδομένων
Επεξεργασία δεδομένων
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Καταχώρηση δεδομένων
Επεξεργασία κειμένων
Αυτοματοποίηση γραφείου
Τεχνολογία των πληροφοριών
Λογισμικό
Σύστημα πληροφορικής
Βάση δεδομένων
Ημερομηνία έκδοσης 2000