Συλλογές
Τίτλος Ανάλυση, διαχείριση και μοντελοποίηση επικινδυνότητας
Δημιουργός Φουκαράκη, Χρυσούλα
Συντελεστής Κιουντούζης, Ευάγγελος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 136σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Πληροφορική
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Προστασία δεδομένων
Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων
Βάση δεδομένων
Σύστημα πληροφόρησης
Επεξεργασία δεδομένων
Ημερομηνία έκδοσης 01-1998