Συλλογές
Τίτλος Δημιουργία και αξιολόγηση συστήματος ανάκτησης ελληνικών κειμένων
Δημιουργός Αντωνόπουλος, Παναγιώτης
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Καλαμπούκης, Θεόδωρος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 97σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Διαβίβαση δεδομένων
Διαβίβαση δεδομένων
Δίκτυο διαβίβασης
Πληροφορική
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Σύστημα επικοινωνίας
Γλώσσα
Συλλογή δεδομένων
Επεξεργασία δεδομένων
Internet
Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων
Ημερομηνία έκδοσης 01-1998