Συλλογές
Τίτλος Σύστημα αποδοχής κλήσεων χρήσης υπηρεσιών video-on-demand
Δημιουργός Μπότης, Δημήτρης
Συντελεστής Αποστολόπουλος, Θεόδωρος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 159σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Δίκτυο πληροφορικής
Οπτικοακουστικά μέσα
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Πληροφόρηση
Επεξεργασία δεδομένων
Επεξεργασία πληροφοριών
Αλγόριθμοι
Λογισμικό
Σύστημα επικοινωνίας
Τηλεδιάσκεψη
Διαβίβαση δεδομένων
Ημερομηνία έκδοσης 03-1999