Συλλογές
Τίτλος Επιχειρησιακός σχεδιασμός και ανάλυση διαδικασίας διαμεσολάβησης τραπεζικού ιδρύματος
Δημιουργός Κορού, Λίνα
Συντελεστής Μηλιώτης, Παναγιώτης
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 41σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Οργανοδιοικητική τεχνική
Οργανοδιοικητικός προγραμματισμός
Σύστημα διοικητικής πληροφόρησης
Αναπτυξιακό πρόγραμμα
Οικονομικός προγραμματισμός
Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός
Πληροφορική
Σύστημα πληροφορικής
Τράπεζα
Αγροτική τράπεζα
Οργανοδιοικητική
Ηλεκτρονική τραπεζική συναλλαγή
Ημερομηνία έκδοσης 02-2000