Συλλογές
Τίτλος Ανάκτηση πληροφορίας στο διαδίκτυο και προσωπικοποίηση
Δημιουργός Αμανατίδης, Χρήστος
Συντελεστής Σιδέρη, Μάρθα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 55σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Συλλογή δεδομένων
Πρόσβαση στην πληροφορία
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Internet
Χρήστης της πληροφορίας
Αλγόριθμοι
Επεξεργασία δεδομένων
Σύστημα πληροφορικής
Τεχνολογία των πληροφοριών
Δίκτυο πληροφορικής
Ημερομηνία έκδοσης 02-2002