Συλλογές
Τίτλος Συσταδοποίηση εγγράφων του διαδικτύου
Εναλλακτικός τίτλος ανασκόπηση και ανάπτυξη αλγορίθμου βασισμένου στους συνδέσμους και στην χρήση οντολογίας
Δημιουργός Οικονομάκου, Θεοδώρα
Συντελεστής Βαζιργιάννης, Μιχαήλ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 145σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Πληροφορική
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Βάση δεδομένων
Επεξεργασία δεδομένων
Συλλογή δεδομένων
Αλγόριθμοι
Δίκτυο διαβίβασης
Σύστημα τηλανίχνευσης
Διαμεθοριακή ροή δεδομένων
Πρόσβαση στην πληροφορία
Χρήστης της πληροφορίας
Τεχνολογία των πληροφοριών
Ημερομηνία έκδοσης 02-2003